The Sims 4 Logo

   
Pop-Left Pop-Up Pop-Right
The Sims 4

Menu

 
Dodatky
 
Rozšíření - Hurá do práce!
 
Rozšíření - Společná zábava
 
Rozšíření - The Sims 4: Život ve městě

 

 
Herní balíček
 
Herní balíček - Únik do přírody
 
Herní balíček - Návštěva v lázních
 
Herní balíček - Jdeme se najíst
 
Herní balíček - Upíři

 

 

 

TOPlist

 

 
 

 

DeadKarlos | 20. 7. 2017

Krystal Vlastnosti - Zděděné vlastnosti

The Sims 4: Rodičovství IkonaZděděné vlastnosti jsou nové vlastnosti za odměnu ze Životní hodnoty pro Simíky v Herním balíčku The Sims: Rodičovství. Na rozdíl od vlastností za odměnu z Aspirace, které se odemknou při dokončení určitých akcí, tak ve hře jsou zděděné vlastnosti získány ze Životní hodnoty Simíka.

 

Dědičné vlastnosti

 

Životní hodnoty jsou k dispozici pro batolata, děti a teenagery. Když se z teenagerů stanou mladí dospělí, jejich životní hodnoty zmizí, a místo nich dostanou na základě výsledných životních hodnot zděděné vlastnosti.

Zděděné vlastnosti (Vlastnosti za odměnu ze Životní hodnoty)

Vychování

Vychování

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu z následujících vlastností za odměnu ze Životní hodnoty:

Kladné vychování

Dobře vychovaný

Dobře vychovaný

Dobře vychovaní Simíci nedělají nic nechutného, tedy alespoň ne před ostatními. Také mají k dispozici novou interakci Zdvořilé představení a rychleji si zlepšují přátelské vztahy. Dobře vychovaní Simíci mohou poděkovat hostiteli, který je pozval.

Záporné vychování

Nevychovany

Nevychovaný

Nevychovaní Simíci se sice mohou snažit být přátelští, ale určité interakce prostě vždycky pokazí. Také se budou častěji chovat nechutně a budou hodně klít. Jedno je ale jasné: do nádobí se jim chtít nebude.

 

Ovládání emocí

Ovládání emocí

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu z následujících vlastností za odměnu ze Životní hodnoty:

Kladné ovládání emocí

Ovládání emocí

Ovládání emocí

Simíci s vlastností ovládání emocí se mohou snadněji zbavit negativních nálad. Stačí jim k tomu běhat, poslouchat určitou hudbu, blogovat na počítači nebo hrát na hudební nástroj. Obecně platí, že se negativních emocí zbaví rychleji než ostatní.

Záporné ovládání emocí

Neovládané emoce

Neovládané emoce

Simici s nekontrolovanými emocemi se budou negativních emocí zbavovat déle než ostatní. Pokud navíc cítí negativní emoce, je možné, že se emocionálně zhroutí.

 

Zodpovědnost

Zodpovědnost

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu z následujících vlastností za odměnu ze Životní hodnoty:

Kladná zodpovědnost

Zodpovědný

Zodpovědný

Zodpovědným Simíkům to jde v práci lépe. Krom toho také mohou k zodpovědnosti vést děti a teenagery.

Záporná zodpovědnost

Nezodpovědný

Nezodpovědný

Nezodpovědní Simíci se v práci cítí nesví, ale ignorování účtů a flákání je vždycky rozveselí. Také je v práci mohou potkat nové situace.

 

Empatie

Empatie

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu z následujících vlastností za odměnu ze Životní hodnoty:

Kladná empatie

Srdce na pravém místě

Srdce na pravém místě

Simíci se srdcem na pravém místě mohou ostatním Simíků pomáhat zbavit se negativních emocí. Také s nimi mohou projevit empatii pomocí interakce Podělit se o emocionální břemeno. Pokud se ale tito Simíci začnou chovat zle, bude je to stresovat.

Záporná empatie

Necitlivý

Necitlivý

Bezcitní Simíci mohou zpochybňovat negativní emoce ostatních Simíků. Bezcitní Simíci mají také větší šanci, že jejich společenské interakce selžou, pokud hovoří se Simíky s negativními emocemi.

 

Řešení konfliktů

Řešení konfliktů

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu z následujících vlastností za odměnu ze Životní hodnoty:

Kladné řešení konfliktů

Prostředník

Prostředník

Prostředníci mají vyšší šanci, že jim vyjde omluva mířená na ostatní Simíky. Také mohou dělat prostředníky na fórech a řešit neshody se Simíky, se kterými už dlouho nemají přátelský vztah.

Záporné řešení konfliktů

Hádavý

Hádavý

Hádaví Simíci obvykle řeknou něco, co rozhovoru moc neprospěje. Obzvlášť to platí u Simíků, které nemají rádi. Jen obtížné se omlouvají a často se snaží dokázat svou pravdu.

Životní hodnoty

Životní hodnoty jsou hlavním bodem hry v herní balíček The Sims 4: Rodičovství. Životní hodnoty představují schopnost Simíků přizpůsobit se každodennímu život a efektivně v něm fungovat. Jednotlivé hodnoty mohou být kladné nebo záporné.

 

 • Životní hodnoty lze sledovat v panelu Simologie, kde je také sekce Vlastnosti.

 

Podržením kurzoru nad hodnotami uvidíte interakce, kterými mohou děti své životní hodnoty ovlivnit. Rodiče mohou životní hodnoty svých dětí ovlivnit pomocí rodičovských interakcí.

 

Dědičné vlastnosti

 

Existuje 5 Životních hodnot, které mohou být pozitivní nebo negativní: Vychování, Zodpovědnost, Ovládání emocí, Empatie a Řešení konfliktů. Batolata, děti a teenageři získávají a ztrácejí životní hodnoty založené na jejich činnostech a činnostech svých rodičů. Vše od rodičovského stylu, výkyvy nálad, dětských fází a nových interakcí hraje roli při určování toho, jak budou rodiče vychovávat děti.

 

Podržením kurzoru na ikonu lze vysvětlit, jak pozitivně a negativně ovlivňují životní hodnoty. Každá z hodnot má navíc jednu negativní a jednu pozitivní vlastnost. Tyto vlastnosti jsou "Zděděné vlastnosti".

 

Zděděné vlastnosti jsou nové vlastnosti pro Simíky. Jakmile Simík zestárne na mladého dospělého, jsou jejich životní hodnoty ukončené a obdrží jedinečnou vlastnost v závislosti na tom, kde je zrovna jejich životní hodnota. Mohou obdržet pouze jednu vlastnost na jedné životní hodnotě a mohou mít směs pozitivních a negativních vlastností.

 

Vychování

Vychování

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu vlastnost:

Kladné vychování

Dobře vychovaný

Dobře vychovaný

Vychování si zlepšíte přátelským představením, prostíráním stolu, mytím nádobí a dáváním komplimentů. Rodiče také mohou děti učit prosit a děkovat.

Záporné vychování

Nevychovany

Nevychovaný

Vychování si zhoršíte krkáním, prděním, klením a nezdvořilým představováním. Také mu moc neprospěje, pokud se batolata před cizími lidmi vysvlečou donaha.

 

Ovládání emocí

Ovládání emocí

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu vlastnost:

Kladné ovládání emocí

Ovládání emocí

Ovládání emocí

Simíci, kteří dokáží přesměrovat negativní emoce, se mohou zlepšovat v ovládání emocí. Dokáží se uklidnit u rádia, hraním na nástroje nebo běháním.

Záporné ovládání emocí

Neovládané emoce

Neovládané emoce

Emocionální zhroucení, strkanice nebo kousání mohou ovládání emocí ovlivnit negativně. Ovládání emocí také moc nepomůže, pokud budete ničit domečky pro panenky nebo krabice se školními projekty.

 

Zodpovědnost

Zodpovědnost

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu vlastnost:

Kladná zodpovědnost

Zodpovědný

Zodpovědný

Psaní domácích úkolů a dobré známky vylepší zodpovědnost. Podobně působí také vynášení odpadků, čištění zubů a úklid hraček z krabice na hračky.

Záporná zodpovědnost

Nezodpovědný

Nezodpovědný

Mizerný prospěch ve škole, porušování večerky nebo ignorování zaracha má na zodpovědnost negativní vliv. Když batolata a děti dělají nepořádek, má to také negativní vliv na jejich zodpovědnost. Totéž platí, když dá teenager výpověď v práci.

 

Empatie

Empatie

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu vlastnost:

Kladná empatie

Srdce na pravém místě

Srdce na pravém místě

Empatii si Simíci vylepší, když společně s rodinou pracují jako dobrovolníci nebo používají interakce, aby pomohli Simíkům z negativní nálady. Děti si také mohou hrát s doktorskou hrací sadou.

Záporná empatie

Necitlivý

Necitlivý

Zlé chování, křičení na ostatní Simíky, trolování na počítači a mlácení plyšáků empatii snižuje.

 

Řešení konfliktů

Řešení konfliktů

Po zestárnutí do mladého dospělého může tento Simík získat jednu vlastnost:

Kladné řešení konfliktů

Prostředník

Prostředník

Simíci si mohou vylepšit řešení konfliktů, když se budou omlouvat nebo snažit urovnat hádky. Rodiče také mohou učit omlouvání. I snaha o vylepšení nedobrých vztahů může řešení konfliktů vylepšit.

Záporné řešení konfliktů

Hádavý

Hádavý

Pokud někoho prohlásíte za nepřítele nebo někým pohrdáte, řešení konfliktů si zhoršíte. Stejný vliv budou mít souboje a hádky.

Chování na životní hodnoty

Chování batolat, dětí a teenagerů má přímý vliv na jejich životní hodnoty. Existuje mnoho nových interakcí, které je přímo ovlivňují, jaký druh hodnoty děti budou dostávat. Disciplína, povzbuzování, vliv a další interakce od dospělých rodičů také hraje roli při chování dítěte.

 

Chování na životní hodnoty

 

Níže je seznam akcí a chování, které pozitivně a negativně ovlivňují životní hodnoty. Pamatujte si, že disciplína, povzbuzení, vliv, trest a obecné Rodičovství, vše přispívá k pozitivnímu a negativnímu chování.

 

Vychování

Chování, které přispívá k Vychování

Pozitivní chování

 • Mít vlastnost Pořádný
 • Rodiče snažící se dítě naučit říkat prosím a děkuji
 • Přátelské představení
 • Prostírání stolu
 • Mytí nádobí
 • Skládání komplimentů

Negativní chování

 • Mít vlastnost Bordelář
 • Krkání a prdění
 • Klení
 • Nezdvořilé představení
 • Batolata svlékající se před cizími Simíky

 

 

Ovládání emocí

Chování, které přispívá k Ovládání emocí

Pozitivní chování

 • Mít vlastnost Sebejistý
 • Zapisování do deníčku
 • Běhání pro uklidnění z negativní nálady
 • Poslech klasické hudby pro uklidnění z negativní nálady
 • Hraní na nástroje pro uklidnění z negativní nálady
 • Hraní pro zbavení se negativních emocí
 • Blogování o pocitech v negativní náladě

Negativní chování

 • Mít vlastnost Žárlivý nebo Vyšinutý
 • Emocionální zhroucení
 • Strkanice nebo kousnutí jiného Simíka
 • Uhození nějakého Simíka
 • Rozbití domečku pro panenky
 • Zničení školního projektu (Batolata)

 

 

Zodpovědnost

Chování, které přispívá k Zodpovědnosti

Pozitivní chování

 • Mít vlastnost Ambiciózní nebo Perfekcionista
 • Dokončení školního projektu
 • Dělat domácí úkoly
 • Dostávání dobrých známek
 • Příprava zabaleného obědu
 • Teenageři dobře pracující na brigádě (částečný úvazek)
 • Vynášení odpadků
 • Čištění zubů
 • Opravování rozbitých objektů
 • Uklízení hraček z krabice na hračky
 • Uklízení nepořádku

Negativní chování

 • Mít vlastnost Dětinský
 • Dostávání špatných známek
 • Vynechání Školy nebo brigády
 • Odchod z brigády
 • Dělání nepořádku
 • Hraní si v záchodě
 • Porušení zaracha
 • Porušení večerky

 

 

Empatie

Chování, které přispívá k Empatií

Pozitivní chování

 • Mít vlastnost Dobrák
 • Dobrovolnická činnost s rodinou
 • Hraní s doktorskou sadou
 • Ptaní se na negativní náladu
 • Interakce Uklidnit, Rozveselit a Utěšovat kvůli úmrtí někoho blízkého

Negativní chování

 • Mít vlastnost Zlý nebo Zákeřný
 • Zlé interakce
 • Křičení na Simíky
 • Trolování na počítači
 • Mlácení plyšáků
 • Výsměch rozpakům nebo smutku
 • Interakce Zesměšňovat vztek, Zlehčovat stres a Posmívat se nepohodlí

 

 

Řešení konfliktů

Chování, které přispívá k Řešení konfliktů

Pozitivní chování

 • Mít vlastnost Společenský
 • Smíření po hádce
 • Omluva po negativní interakci
 • Interakce Prosit o odpuštění, Najít něco společného a Zkusit si povídat
 • Rodiče snažící se dítě naučit omlouvat
 • Snaha udobřit se po hádce
 • Snaha o nápravu špatného vztahu

Negativní chování

 • Mít vlastnost Vznětlivý
 • Prohlášení za nepřítele
 • Opovrhování někým
 • Boje se Simíky
 • Hádání

 

 
 
The Sims 4

Sekce

 
 
 
Dodatky
 
Kolekce - Přepychový večírek
 
Kolekce - Perfektní patio
 
Kolekce - Báječná kuchyně
 
Kolekce - Strašidelné věcičky
 
Kolekce - Domácí kino
 
Kolekce - Romantická zahrada
 
Kolekce - Dětský pokoj
 
Kolekce - Zahrada za domem
 
Kolekce - Staré časy

 

 

 

Moje stránky

 

 
 

 

Footer Sims

 

EA Logo Maxis Logo THe Sims Logo Origin Logo PEGI

 

Copyright © DeadKarlos (27.2.2014) | WebDesign DeadKarlos